دانشگاه خوارزمی
   صفحه اصلی      اعضای دانشکده      English
 
مرتبه علمی:

دانشیار

آدرس:

* پردیس کرج : خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه،  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی-گروه مشاوره و راهنمایی

 

* پردیس تهران  : خیابان شهید مفتح، خیابان خاقانی، ساختمان سمیه، طبقه هشتم-گروه مشاوره و راهنمایی

* پردیس بین الملل - شعبه تهران

 

تلفن:

 

TEL ;   0262-34579600

FAX ;  0262-34551024

آدرس پست الکترونيک:

First address:

Amnazariy@yahoo.com

Nazari@khu.ac.ir

 

 

صفحه اينترنت شخصی:

http://cvs.khu.ac.ir/fa/nazari.htm

سوابق تحصیلی
دکتری:

مشاوره خانواده

کارشناسی ارشد:

مشاوره و راهنمایی 

کارشناسی:

مشاوره و راهنمایی 

افتخارات

 

-داور و عضو هیأت تحریریه فصلنامه های علمی-پژوهشی

 

-بیست و سه بار تجدید چاپ کتاب مبانی زوج‌درمانی و خانواده‌درمانی

 

-تالیف کتاب جامع و منبع درسی مشاوره شغلی : رویکرد کل‌نگر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه  (سمت)

 

-عضو بورد تخصصی کمیسیون مشاوره خانواده سازمان نظام روانشناسی ایران

 

-مدیر گروه نمونه دانشگاه خوارزمی (برگزیده هفنه پژوهش) در سال 1391

 

 

 

سمت های اجرایی

 

 

-معاون آموزشی دانشکده روان شناسی دانشگاه خوارزمی

 

-مدیر گروه مشاوره و راهنمایی دانشگاه خوارزمی (تاکنون)

 

زمینه های پژوهشی

 

- نظریه های مشاوره و روان درمانی (بویژه نظریه پردازی در حوزه مشاوره و راهنمایی مبتنی بر فرهنگ ملیّ ایران اسلامی) 

 

 

- نظریه های مشاوره خانواده و ازدواج (با تمرکز بر زمینه فرهنگی خانواده ایرانی)

 

 

 

- نظریه های مشاوره شغلی و سازمانی

 

 

 

 

 

تدريس

 

 

- نظریه های مشاوره و روان درمانی 

- نظریه های مشاوره خانواده و ازدواج 

- نظریه های مشاوره شغلی و سازمانی

-سمینار در زمینه مشاوره خانواده و ازدواج

-کارورزی در مشاوره خانواده و ازدواج

 

 

مهارت ها

 

- مشاوره ازدواج و خانواده درمانگری  (مسائل تخصصی زوج)

 

- درمان اختلال در کارکردهای جنسی  (سکس تراپی)

 

- روان‌درمانی و مشاوره گروهی و انفرادی اختلالات روانشناختی

 

برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های ویژه تربیت متخصص مشاوره خانواده و سلامت روان

 

 

 

 

تجارب کاری

           

             -دبیر علمی نخستین سمپوزیوم چالش های فرا روی مشاوره خانواده در ایران   (البرز-آذرماه 1391)

 

 

            -دبیر علمی نخستین همایش مشاوره و هدایت تحصیلی-شغلی نخبگان  (با همکاری بنیاد ملی نخبگان استان البرز-اسفندماه1391)

   

            -عضو کمیته علمی اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر  (البرز-اردیبهشت 1392)

 

 

            -برگزاری صدها  جلسه گارگاه، سمینار و برنامه آموزش تخصصی مشاوره خانواده و مسایل سلامت روان در دانشگاه ها و مراکز علمی سراسر کشور

 

 

            -گفتگو و مصاحبه های تخصصی در حوزه خانواده و سلامت روان در برنامه های زنده رادیو و  تلوزیون

 

 

آثار منتشر شده
 

 

Published In English Journal ;

 

 

Zainab, Rezaie. Ali Mohammad, Nazari. Kiyanoush, Zahrakar. Neda, Smaeeli Far. (2013). Effectiveness of existential psychotherapy in increasing the resiliency of mentally retarded children’s mothers. International Journal of Psychology and Behavioral Research, (2-2), 59-64 .

 

 

 مقالات منتشر شده فارسی :

 

 

-نظری، علی‌محمّد(1387). بررسی تاثیر برنامه بهبود بخشی ارتباط بر میزان پرخاشگری و رضایت جنسی زنان شاغل، مجله علمی پژوهشی مطالعات زنان، 2(1): 32-9.-نظری، علی‌محمّد و سلیمانیان، علی اکبر(1386). بررسی و مقایسه رضایت زناشویی زوج‌های هردو شاغل، فصلنامه تازه ها و پژوهش های مشاوره، 6(24): 122-103.-نظری، علی‌محمّد و گلی، مجید (1386). تاثیر روان درمانی راه حل محور بر رضایت زناشویی در زوج‌های هر دو شاغل، فصلنامه دانش و تندرستی، 2(4): 37-33.-نظری، علی‌محمّد و نوابی نژاد، شکوه(1385). بررسی تاثیر مشاوره راه حل محور بر رضایت زناشویی زوج‌های هر دو شاغل، فصلنامه تازه ها و پژوهش های مشاوره، 5(20): 80-53.-نظری، علی‌محمّد و نوابی نژاد، شکوه(1384). بررسی بهبود بخشی ارتباط بر رضایت زناشویی زوج‌های هر دو شاغل، فصلنامه تازه ها و پژوهش های مشاوره، 4(13): 60-35. نظری، علی‌محمّد؛ اسدی، مسعود؛ شاهینی، علی(1388). تاثیر خانواده درمانی کوتاه مدت ستیر بر صمیمیت زوج‌ها. فصلنامه زنان و مطالعات خانواده،2(5): 130-109.نظری، علی‌محمّد و بیرامی، منصور(1387). بررسی تاثیر مشاوره راه حل محور بر رضایت زناشویی در ابعاد پرخاشگری، زمان باهم بودن، توافق درباره مسائل مالی و رضایت جنسی در زوج‌های هرد شاغل، فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز، 3(9):118-93.نظری، علی‌محمّد؛ بیرامی، منصور ؛ بای، فاطمه(1389). تاثیر سکس تراپی گروهی فمنیستی بر احقاق جنسی در زنان تحصیل کرده، فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز، 5(19): 176-159. -نظری، علی‌محمّد و اسدی، مسعود (1390). بررسی تاثیر گروه درمانی شناختی بر کاهش افسردگی دانش آموزان، فصلنامه دانش و تندرستی، 6(1): 48-44. -نظری، علی‌محمّد؛ صاحبدل، حسین ؛ اسدی، مسعود (1389). بررسی ارتباط بین سبک‌های دلبستگی و میزان بی ثباتی ازدواج در زنان و مردان متأهل، فصلنامه زن و مطالعات خانواده، 2(8): 115-125.-خدادادی سنگده،جواد؛ احمدی، خدابخش؛ نظری، علی‌محمّد. (1391). رانندگی پر خطر: مدل تعاملی نقش نظارت والدینی و همنشینی با همسالان منحرف در نوجوانان خانواده های نظامی، فصلنامه روانشناسی نظامی، 3(12): 61-70.-احمدیان،علیرضا؛ نظری، علی‌محمّد؛ حاتمی، محمد؛ حسن آبادی، حمیدرضا؛ میرزایی، جعفر (1391). اثربخشی طرحواره‌ درماني تمثیلی بر افسرده‌خویی جانبازان دچار استرس پس از سانحه جنگی مزمن ، فصلنامه روانشناسی نظامی، 3(11): 21-40. -گیتی، نعیمی؛ نظری، علی‌محمّد؛ ثنائی ذاکر، باقر (1391). بررسی رایطه بین کیفیت زندگی کاری و تعارض کار-خانواده با عملکرد شغلی کارکنان مرد متأهل، مجله مشاوره شغلی سازمانی،4(10): 57-72. -اسدپور، اسماعیل؛ نظری، علی‌محمّد؛ ثنائی ذاکر، باقر؛ شقاقی، شهرزاد (1391). بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان -محور بر افزایش صمیمیت زناشویی زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره تهران، مجله پژوهش‌های روانشناسی بالینی و مشاوره،2 (1): 25-38.-اسدی، مسعود؛ شیرعلی پور، اصغر؛ قناد، فائزه و نظری، علی‌محمّد(1391). فراتحلیل عوامل موثر بر کیفیت زندگی بیماران خاص، مجله پزشکی هرمزگان، 16(1): 33-25. -عبدی، محمدرضا؛ نظری، علی‌محمّد؛ محسنی، مصطفی و ذبیح زاده، مصطفی(1390). خیانت اینترنتی: بررسی نگرش افراد نسبت به فعالیت های اینترنتی شریک زندگی، مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان13(9): 1-7.محسن زاده، فرشاد؛ نظری، علی‌محمّد و عارفی، مختار(1390). تجارب خانواده پدری و ادراک تعارضات خصمانه زناشویی، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 10(38):24-7.-محسن زاده، فرشاد؛ نظری، علی‌محمّد و عارفی، مختار(1390). مطالعه کیفی عوامل نارضایتی زناشویی و اقدام به طلاق. فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، 4(53): 42-7.-امانی، احمد؛ ثنائی، باقر؛ نظری، علی‌محمّد و نامداری، مهدی(1390). اثربخشی رو رویکرد طرحواره درمانی و دلبستگی درمانی بر سبک های دلبستگی در دانشجویان مرحله عقد، فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 1(2):191-171.-ابراهیمی، پایناز؛ ثنائی ذاکر، باقر و نظری، علی‌محمّد(1390). بررسی تاثیر آموزش برنامه غنی سازی ارتباط بر افزایش صمیمیت زوج‌های هردو شاغل، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 16(4): 43-37.-قربانی، علی و نظری، علی‌محمّد(1389). بررسی تاثیر مشاوره فردی به شیوه عقلانی عاطفی بر کاهش باورهای غیرمنطقی زوج‌های متعارض، فصلنامه تازه ها و پژوهش های مشاوره، 9(34): 84-69.-حمیدی پور، رحیم؛ ثنائی، باقر؛ نظری، علی‌محمد و فراهانی، محمد نقی(1389). بررسی تأثیر زوج‌درمانی گروهی مبتنی بر بخشش بر رضایت زناشویی. فصلنامه روان‌شناختی اجتماعی مطالعات زنان، 8(4): 74-49. -اسدی، مسعود؛ نظری، علی‌محمد و ثنائی، باقر(1388). بررسی تأثیر خانواده درمانی کوتاه مدت ستیر بر الگوی ارتباطی زوج‌ها، فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 3(1): 76-65.-علیکی، محمود و نظری، علی‌محمد(1387). بررسی رابطه بین تمایزیافتگی و رضایت زناشویی، فصلنامه تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، 7(26): 24-7.- نظری، علی‌محمد؛ خدادادی سنگده، جواد؛ تلخابی، علیرضا؛ آلبوکردی، سجاد. (1391). اثربخشی آموزش‌های مهارت‌های زندگی بر کاهش تعارضات والد فرزندی دانش‌آموزان پسر دبیرستانی . خانواده و پژوهش، 4(13): 141-157.- نظری، علی‌محمد؛ خدادادی سنگده، جواد؛ تلخابی، علیرضا؛ آلبوکردی، سجاد. (1391). اثربخشی آموزش‌های مهارت‌های زندگی بر کاهش تعارضات والد فرزندی دانش‌آموزان پسر دبیرستانی. خانواده و پژوهش، 4(13): 141-157.-خدادادی سنگده،جواد؛ نظری، علی‌محمد؛ احمدی، خدابخش. (1392). مصرف مواد مخدر نوجوانان : مدل تعاملی نقش نظارت والدینی و هم نشینی با همسالان، فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، ویژه‌نامه اولین کنگره اعتیاد و رفتارهای پرخطر: 253-256. - خزاعی، سمانه؛ ثنائی‌ذاکر، باقر؛ نظری، علی‌محمد. (1391). تأثیر آموزش تمایزیافتگی بر میزان صمیمیت و سطوح تمایزیافتگی زوج‌ها. پژوهش‌های مشاوره، 11(44): 27-44.


 -اسد پور، اسماعیل؛ نظری، علی‌محمد؛ ثنائی ذاکر، باقر؛ تبریزی، مصطفی. (1391). بررسي اثربخشي زوج‌درمانی خود نظم‌بخشی بر افزايش صميميت زناشويي زوج‌ها، مجله پژوهش‌های مشاوره ،11 (41): 45-70.

 

- گودینی، فاطمه؛ نظری، علی‌محمد؛ ثنائی‌ذاکر، باقر. (1391). بررسی رابطه بین استرس شغلی و تعهد سازمانی با سلامت روان کارکنان شرکت ایدکوپرس. فصلنامۀ تازه‌های روان‌شناسی صنعتی/سازمانی، 3(12): 9-19.- کرمی، خبات؛ نظری، علی‌محمد؛ زهرا کار، کیانوش. (1392). اثربخشی مشاوره راه حل محور به شیوه گروهی بر کاهش تعارضات والد-فرزندی در نوجوانان. فصلنامۀ مشاوره کاربردی، 1(1): 77-92.


- کرمی، خبات؛ نظری، علی‌محمد؛ یار یاری، فریدون. (1392). رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مؤلفه‌های آن با استرس شغلی. فصلنامۀ تازه‌های روان‌شناسی صنعتی/سازمانی ، 3(10): 39-49.

  

- نظری، علی‌محمد؛ محمد، نیکو سیر جهرمی؛ امینی منش، سجاد؛ طاهری، مهدی. (1392). اثربخشي گروه درماني شناختي- رفتاري بر کاهش نشانگان بی‌خوابی زندانيان مرد. دو فصلنامۀ تحقیقات علوم رفتاری، 11(30): 139-145.


-موزیری، عباس؛ بهمن، بهمنی؛ نظری، علی‌محمد؛ بیگلریان، اکبر. (1392). اثربخشی گروه درماني وجودی بر اضطراب مرگ در سالمندان. پژوهش‌های مشاوره، 11(43): 136-150.

 


ارائه مقاله در همایش‌ و کنگره‌ها :

 

-نظری، علی‌محمّد(1388). مشاوره شغلی برای بزرگسالان در تغییرات شغلی، مجموعه مقالات هشتمین سمینار انجمن مشاوره ایران، تهران،انتشارات بعثت.

 

 

 

- نظری، علی‌محمّد؛ اسدی، مسعود؛ میری، میرنادری و محمدی، بهرام(1388).بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه تهران.مجموعه مقالات اولین همایش ملی خانواده، دانشجو و دانشگاه، مشهد، انتشارات صبرا.

 

 

-نظری، علی‌محمّد(1389). بررسی میزان آگاهی نوجوانان، والدین و مربیان از تغییرات روانی جسمانی دوره بلوغ و نگرش و عملکرد آنها نسبت به این تغییرات. مجمموعه مقالات نهمین سمینار انجمن مشاوره ایران، تهران، انتشارات دیرین نگار.

 

 

 

کتب منتشر شده :

 

مشاوره و درمان مسايل زن و شوهري

 


پدیدآورنده: لين لانگ - مارك يانگ


مترجم: علی محمد نظری ، جواد  خدادادي، مسعود اسدي، كبري ناموران، حسين صاحبدل.  


             ناشر: آواي نور- اسفند 1392


 

 

مشاوره ی مدرسه در عصر حاضر: نظریه، پژوهش و کاربرد

 

پدیدآورنده: کریستوفر سینک، علی محمد نظری (مترجم)، علی اکبر سلیمانیان (مترجم)

 

             ناشر: علم - مهر، 1388

 

فنون و فرایند مشاوره: رویکرد یکپارچه چندنظریه ای

پدیدآورنده: لوئیس پاترسون، الیزابت رینولدز ولفل، علی محمد نظری (مترجم)، علی اکبر سلیمانیان (مترجم)

ناشر: علم - بهمن، 1388

 

 

واژه‌نامه تخصصی مشاوره و روانشناسی: انگلیسی - فارسی

پدیدآورنده: علی محمد نظری

ناشر: علم - اردیبهشت، 1386

 

مشاوره ی مدرسه با رویکرد راه حل محور

پدیدآورنده: توماس دیویس، سینتا جی آزربون، نسترن ادیب راد (مترجم)، علی محمد نظری (مترجم)

ناشر: علم - اردیبهشت، 1386

 

روان‌شناسی کار

پدیدآورنده: دیوید بلوستین، علی محمد نظری (مترجم)، احمد حیدرنیا (مترجم)، علیرضا بوستانی پور (مترجم)

ناشر: علم - اردیبهشت، 1391

 

مشاوره شغلی: رویکرد کل‌نگر

پدیدآورنده: ورنون جی زونکر، علی محمد نظری (مترجم)، فرشاد محسن زاده (باهمکاری)، علیرضا بوستانی پور (باهمکاری)

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - بهمن، 1390

 

روان درمانی وجودی (درمان فردی و گروهی)

پدیدآورنده: علی محمد نظری، سعید ضرغامی

ناشر: پازینه - آبان، 1388

 

مبانی زوج‌درمانی و خانواده‌درمانی

(چاپ بیست و سوم)

پدیدآورنده: علی محمد نظری

ناشر: علم - اسفند، 1390

 

 

 

       راهنمایی در پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد :

عنوان

دوره

سال دفاع

بررسی رابطه بین تمایز یافتگی و رضایت زناشویی در کارمندان

 

ارشد

1386

بررسی تاثیر زوج درمانی سیستمی رفتاری بر کاهش تعارضات زناشویی زوج‌های هر دو شاغل

ارشد

1386

بررسی رابطه بین الگوهای ارتباط زناشویی و رضایت زناشویی

ارشد

1387

بررسی تاثیر مشاوره فردی به شیوه عقلانی عاطفی در کاهش باورهای غیرمنطقی زوج­های متعارض

ارشد

1387

بررسی تاثیر گروه درمانی کوتاه مدت ستیر بر الگوهای ارتباطی زوج ها

ارشد

1388

بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با سلامت روان دانشجویان

ارشد

1388

بررسی رابطه بین سبک­های اسنادی و رضایت زناشویی در زنان شاغل و خانه‌دار

ارشد

1388

مقایسه کیفیت زندگی زنان ازدواج مجدد کرده و غیر ازدواج کرده شاهد

ارشد

1388

بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی با دلزدگی زناشویی در پرستاران

ارشد

1388

بررسی تاثیر آموزش غنی سازی ارتباط بر افزایش سازگاری زناشویی زوج ها

ارشد

1388

بررسی رابطه تمایز یافتگی و کیفیت زندگی در دانشجویان دختر و پسر

ارشد

1388

رابطه باورهای ار تباطی با صمیمیت در زوج های دانشجو

ارشد

1388

بررسی تاثیر آموزش تمایزیافتگی بر میزان صمیمیت و سطح تمایز یافتگی زوج‌ها

ارشد

1388

نیازسنجی آموزشی مادران جهت آموزش مهارت اجتماعی به کودکان دبستانی در شهر کرج و بررسیر ارتباط این نیازها با وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده

ارشد

1388

تاثیر برنامه غنی سازی ازدواج بر افزایش صمیمیت زوج های بدون مشکل

ارشد

1388

بررسی رابطه سبک های عشق ورزی با کیفیت روابط زناشویی در بین کارکنان متاهل

ارشد

1389

بررسی و مقایسه رابطه تمایز یافتگی و فرسودگی شغلی در زنان خود سرپرست و غیر سرپرست خانوار

ارشد

1389

بررسی و مقایسه رشد اجتماعی و مسئولیت پذیری دختران نوجوان با توجه به سبک فرزندپروری

ارشد

1389

بررسی تاثیر ازدواج مجدد والدین بر میزان پرخاشگری فرزندان آنها در دانش آموزان شهر تهران

ارشد

1389

بررسی رابطه عملکرد خانواده بر مسئولیت پذیری نوجوانان

ارشد

1389

بررسی و مقایسه الگوهای ارتباطی خانواده، نظارت والدین و ساختار خانواده در نوجوانان پسر بزهکار و غیر بزهکار

ارشد

1389

بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و کیفیت زندگی کاری با استرس شغلی

ارشد

1389

بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی با رضایت زناشویی دبیران متوسطه

ارشد

1389

بررسی و مقایسه رابطه تمایزیافتگی و فرسودگی شغلی در زنان شاغل خود سرپرست و غیر سرپرست

ارشد

1389

بررسی و مفایسه جو عاطفی خانواده نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار دختر و پسر شهر اصفهان

ارشد

1389

بررسی تاثیر برنامه آموزش مهارت­های زندگی بر تعارضات والد- فرزند

ارشد

1389

بررسی رابطه بین استرس شغلی و تعهد سازمانی با سلامت روان کارکنان مرد شرکت ایدکوپرس ایران خودرو

ارشد

1390

بررسی رابطه خویشتن پنداره شغلی و رضایت زناشویی بین کارکنان زن رسمی صدا و سیمای تهران

ارشد

1390

بررسی رابطه بین تنیدگی شغلی و کیفیت زندگی کاری در زوج های هر دو شاغل

ارشد

1390

بررسی رابطه بین برجستگی نقش کاری و منبع کنترل با بلوغ شغلی در داننش آموزان دبیرستانی

ارشد

1390

بررسی تاثیر آموزش برنامه غنی سازی ارتباط بر افزایش صمیمیت زوج های هردو شاغل

ارشد

1390

اثربخشی روان درمانی وجودی به شیوه گروهی بر افزایش کیفیت زندگی دانشجویان

ارشد

1390

 

 

 

     راهنمایی در پایان نامه های دوره کارشناسی دکتری :

عنوان

دوره

سال دفاع

 

بررسی عوامل شکست ازدواج های سنتی و غیر سنتی در بافت

 فرهنگی-اجتماعی (مطالعه کیفی)

دکتری

1389

بررسی و مقایسه اثربخشی رویکرد مبتنی بر زوج درمانی هیجان محور و زوج درمانی خودنظم بخشی بر افزایش صمیمیت زناشویی زوج ها

دکتری

1389

مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با دو روش بخشش و امید بر رضایت زناشویی

دکتری

1389

مقایسه اثربخشی دو رویکرد طرحواره درمانی و دلبستگی درمانی بر طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی در دانشجویان مرحله عقد

دکتری

1389

 

 

 

soheili@tmu.ac.ir    Tel: (+98261) 4575011-13    Fax:  (+98261) 4575012