دانشگاه خوارزمی
   صفحه اصلی      اعضای دانشکده      English
 
مرتبه علمی:

دانشیار

آدرس:
تهران –خ شهید مفتح-دانشگاه تربیت معلم-حوزه ریاست
تلفن:

021-88825818

آدرس پست الکترونيک:
Shojaedin@tmu.ac.ir
صفحه اينترنت شخصی:
سوابق تحصیلی
دکتری: دکتری در گرایش ورزش درمانی وبازسازی از دانشکده توان بخشی آکادمی دولتی مسکو  -1997                            
کارشناسی ارشد:  تربیت بدنی وعلوم ورزشی از دانشگاه تربیت معلم 1370    
کارشناسی: لیسانس تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه گیلان-1366
افتخارات

اختراعات ثبت شده

        دستگاه تمرین درمانی ویژه آسیب دیدگان ناحیه ران (1387)

افتخارات

پژوهشگر نمونه دانشکده تربیت بدنی سال 1386 

استاد نمونه دانشکده تربیت بدنی از سوی دانشجویان سالهای 1380و1381

 انتخاب کتاب اصول مبانی تربیت بدنی به عنوان کتاب برگزیده سال دانشگاه تربیت معلم در سال 88

سمت های اجرایی
 

1)       عضو هیات علمی واستادیار دانشگاه تربیت معلم (1377 تاکنون) 

 

2) مشاور رئیس ومدیر کل حوزه ریاست ،روابط عمومی وروابط بین الملل(1385 تا کنون)

 

3)عضو شورای پژوهشی دانشکده تربیت بدنی (1377 الی 1384)   

 

 4) مدیر پژوهشی دانشکده تربیت بدنی(از سال 77 الی 84)      

  

 5 )عضو شورای پژوهشی دانشگاه (1385 تاکنون)  

 

  6)عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی(1382 الی 1384)      

 

  7) عضو شورای برنامه ریزی دانشکده تربیت بدنی (1382 الی 1384)

 

  8)عضو کمیته اجرایی ارزیابی عملکرد دانشگاه (1386 تاکنون)      

 

 9)مدیر داخلی نشریه علوم حرکتی و ورزشی (1382 الی 1384)       

 

 10)عضو کمیته حرکات اصلاحی وبیومکانیک (1382تا کنون)   

 

  11)عضو کمیته نظام پیشنهادات دانشگاه (1386 تا کنون)

 

12) عضو شورای فرهنگی دانشگاه (1385 تا کنون)         

 

 13)عضو ستاد رفاهی دانشگاه(1385 تا کنون)

 

14) عضو بسیج اساتید ومعاونت برنامه ریزی و منبع مالی سازمان بسیج اساتید دانشگاه تربیت معلم  (1385 تا کنون)

 

15) عضو شورای دانشگاه (1385 تاکنون)      .

 

عضویت در کمیته هاو انجمن های علمی

1.         انجمن ملی حرکات اصلاحی وآسیب شناسی    1383 تا کنون  

 

2.         عضو هیات تحریریه مجله علوم حرکتی وورزش 1382 تا کنون

3.عضویت در کمیته علمی وشورای اجرایی همایش اوقات فراغت وتفریحات سالم جوانان با تاکید بر ورزش وتربیت بدنی -دانشگاه تربیت معلم 1380

4.عضو کمیته پنجمین همایش دانشجویی  تربیت بدنی وعلوم ورزشی-دانشگاه مازندران 1386

5.عضو کمیته اجرایی نخستین سمینارجبر و آنالیز-دانشگاه تربیت معلم 1387

6.عضو کمیته علمی نخستین همایش علمی- کاربردی تربیت بدنی وکودکان استثنایی اردیبهشت 1386

7.عضو کمیته علمی ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه کیش 1386

8.عضوکمیته علمی نخستین همایش آسیب شناسی وحرکات اصلاحی دانشگاه کرمان 1387

9.عضو کمیته علمی هفتمین همایش ملی تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه تبریز 1385

10ـ دبیر هشتمین نشست علمی ـ تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه تهران مهرماه 1389

زمینه های پژوهشی

طرح پژوهشی :

1-مقایسه منابع اعتماد به نفس در بین ورزشکاران نخبه وغیر نخبه و رابطه  آن با عملکرد ورزشی-دانشگاه تربت معلم - 1383

 2-بررسی ارتباط بین میزان شیوع ناهنجاریهای وضعیتی با برخی از رفتارهای حرکتی وعادتی دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی وارایه پیشنهادات اصلاحی-1385

3-طراحی وساخت دستگاه حرکت درمانی ویژه مصدومین عضلات چهارسر رانی-دانشگاه علوم بهزیستی:1386/1387 

4-بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشکده امور اقتصادی با تاکید بر نقش ورزش-1384-1383

5-بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

 6 -بررسی میزان شیوع ناهنجاری اسکلتی دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی وارائه پیشنهادات اصلاحی-1386

7ـ آیا خستگی عضلانی ناشی از فعالیت درمانده ساز بر ثبات عملکردی مردان  ورزشکار تاثیر دارد . پژوهش در علوم توان بخشی مهرماه 1389 

برپایی نمایشگاهها ،طراحی وراه اندازی آزمایشگاه یا کارگاههای آموزشی:

 1. برپایی نمایشگاه دستاوردهای فناوری وپژوهشی سی ساله دانشگاه تربیت معلم در نمایشگاه سراسری وزارت علوم ,تحقیقات وفناوری سال 1387

 2. کارگاه آموزشی حرکت درمانی:اولین همایش علمی فرهیختگان استانهای منتخب کشور /تبریز 1384

 3. کارگاه آموزشی کاربرد روشهای توان بخشی در رفع خستگی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاههای سراسر کشور /دانشگاه تربیت معلم 1385

 4. کارگاه آموزشی شیوه های تمرینات ذهنی وحرکتی در آرتریت روماتوئید دانشگاه تبریز 1384

 5. کارگاه آموزشی حرکات اصلاحی:اداره آموزش وپرورش ورامین/1383

 6. کارگاه آموزشی حرکت درمانی:اداره آموزش وپرورش ورامین /1386

 7. کارگاه داوری دومیدانی نابینایان ویژه مربیان سازمان آموزش وپرورش استثنایی 1384

 8. کارگاه توان بخشی پس از آسیب های ارتوپدیک دانشگاه زاهدان /1384

 9. کارگاه آموزشی آسیب شناسی :اداره آموزش وپرورش اسلامشهر/1383

 10. کارگاه آموزشی تمرین درمانی آموزش وپرورش تهران/1384

 11. کارگاه ناهنجاریهای وضعیتی در کودکان:اداره آموزش پرورش ورامین /1382-1383

 12. کارگاه اصول ومبانی ارزشیابی درس تربیت بدنی ویژه مربیان تربیت بدنی 1384

 13. کارگاه آسیب شناسی ورزشی ویژه مربیان تربیت بدنی 1384

 14. کارگاه آموزشی حرکات اصلاحی:اداره آموزش وپرورش دماوند 1382

 15. شرکت در نخستین کارگاه داوری وکلاسبندی تیراندازی معلولین  /کمیته ملی المپیک وپاراالمپیک جمهوری اسلامی ایران/1384

 16.  شرکت در نخستین کارگاه داوری پوچیا برای معلولین/کمیته ملی المپیک وپاراالمپیک جمهوری اسلامی ایران/1384

 17. شرکت در نخستین گارگاه آموزشی کلاس بندی تیراندازی معلولین-کمیته ملی پاراالمپیک جمهوری اسلامس ایران IPC2004

 18. شرکت در نخستین کارگاه آموزشی کلاس بندی تنیس روی میز معلولین کمیته ملی پاراالمپیک جمهوری اسلامی ایران IPC2005

 19. شرکت در دومین کارگاه آموزشی کلاس بندی تیراندازی معلولین کمیته ملی پاراالمپیک جمهوری اسلامس ایران ISCD2005

داوری مقالات 

 1. داوری 96 مقاله (تدوین)و10 مقاله (دفاعیه)در دومین همایش مطالعه وتحقیق دانش آموزان دورهمتوسطهشاهد وزارت آموزش وپرورش 1383

 2. داوری 22مقاله در هفتمین همایش علمی تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه تبریز 1385

 3. داوری 20 مقاله در اولین همایش علمی-کاربردی تربیت بدنی کودکان ودانش آموزان استثنایی در اردیبهشت سال 86 وزارت آموزش وپزورش

 4. داوری 18 مقاله در ششمین همایش بین المللیتربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه کیش 1386

 5. داوری 20 مقاله در نشریه علمی پژوهشی "پژوهش در علوم ورزشی"پژوهشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 6. داوری 36 مقاله در نخستین همایش آسیب شناسی وحرکات اصلاحی در دانشگاه کرمان 1387

 

 

مقالات خارجی چاپ شده

   برنامه حرکت درمانی در شکستگی ران:نشریه تئوری وتمرین تربیت بدنی مسکو 1998  

تاثیر برنامه منتخب درمانی  پس از آسیب دیدگی با استفاده از مکانیک درمانی:نشریه تئوری وتمرین تربیت بدنی  مسکو-آکادمی دولتی تربیت بدنی :1998

مقالات پذیرفته شده خارجی

1-کارکرد دستگاههای مکانیک درمانی نسل جدید به منظور پیشگیری از آسیب دیدگی به هنگام آماده نمودن بازیکنان المپیک    "کمیته ملی المپیک فدرایتو روسیه 1997-

2-تاثیرات برنامه های تمرین درمانی هفتگی به عنوان یک برنامه تمرینی ویژه ورزشکاران :مرکز علمی پزشکی جمهوری  فدرایتو روسیه1997-

3-تاثیرات برنامه حرکت درمانی با استفاده از دستگاههای تمرینی"مرکز علمی پزشکی جمهوری فدرایتو روسیه1997- 

4-  شیوه حرکت درمانی اجزا آسیب دیده ناحیه ران بااستفاده از دستگاههای مکانیک درمانی "مرکز علمی پزشکی جمهوری فدرایتو روسیه 1997

5

تدريس

دروس تدریس شده دوره کارشناسی ارشد:1.آناتومی پیشرفته 2.آسیب شناسی پیشرفته 3.سمینار 4.حرکات اصلاحی پیشرفته 5.حرکت شناسی پیشرفته 6.آزمایشگاه حرکات اصلاحی 7.حرکت شناسی پیشرفته 8.روش تحقیق

دروس تدریس شده دوره کارشناسی:1.آناتومی2.حرکات اصلاحی3.کمک های اولیه 4.اصول ومبانی تربیت بدنی5.آسیب شناسی6.ورزش معلولین7.حرکت درمانی8.فیزیوتراپی 9-تربیت بدنی عمومی 2و1  10.-حقوق ورزشی

آثار منتشر شده
 مقالات چاپ شده:
1-توصیف وضعیت ناهنجاریهای اسکلتی در دانش آموزان پسر راهنمایی شهرستان دماوند وارتباط آن با منتخبی از ویژگیهای فردی( مجله علوم  حرکتی و ورزش 1383)
2-تاثیر برنامه منتخب حرکت درمانی بر روند بهبودی نظامیان آسیب دیده از ناحیه زانو ( مجله علو م حرکتی و ورزش 1382)
3-مقایسه تاثیر دو روش تمرینات کششی ایستا وPNF از نوع (C-R) بر دامنه کشش و قدرت همستر نیگ مردان غیر ورزشکار، ( مجله علوم  حرکتی و ورزش1383)
4-مقایسه برخی از شاخص های ایمنی  در سالمندان فعال وغیر فعال (مجله علوم  حرکتی و ورزش1383)
5-بررسی ارتباط بین میزان شیوع صدمات ورزشی وبرخی از عوامل بروز آن در کشتی گیران آزادکار نخبه دانشجوی کشور( 1384 مجله پژوهش در علوم ورزشی)
6-بررسی رابطه بین عزت نفس وموفقیت ورزشی در فوتبالیست ها وکشتی گیران( مجله حرکت  1381)
7-تاثیر اجرای یک دوره تمرین قدرتی بر میزان نسبت قدرت عضلات اوتور به اینورتور در بازیکنان فوتبال مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا( مجله علوم  حرکتی  و ورزش1386 )
 8. بررسی وضعیت مهره های پشتی وکمری زنان باردار قبل وبعد از زایمان و ارائه تمرینات حرکتی( نشریه علمی ترویجی  /پیک نور/دانشگاه پیام نور 1385 )
  9-تاثیر میزان ناهنجاریهای اسکلتی دانش آموزان هنرستان پسر فیروزکوه و ارتباط آن با     فعالیت های فردی وعادات روزانه /(نشریه علمی ترویجی پیک نور دانشگاه پیام نور 1385 )
10- مقایسه پایداری پویا در ناهنجاریهای پای چرخیده به داخل وخارج در حرکت -پرش-فرود(نشریه علمی پژوهشی علوم حرکتی و ورزش 5 138 )
11-علل بروز آسیب دیدگی های ورزشی در دانش آموزان وراهبردهای پشگیری از آن (نشریه علمی ترویجی پیک رشد 1382 )
12-نقش آموزش در توسعه کارکردهای بهداشتی وورزش در  بین دانش آموزان (نشریه علمی ترویجی ورزش وارزش 1383)
13-بررسی رابطه بین میزان شیوع آسیب های ورزشی وعوامل آسیب زا در دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور(نشریه علمی پژوهشی،پژوهش در علوم ورزشی 1386)
14-بررسی ارتباط بین استقامت عضلات تنه وویژگی های آنتروپومتری با میزان دردهای کمری در ورزشکاران دارای ناهنجاری گودی کمر(نشریه علوم حرکتی وورزش 1387)
15-تاثیر ماساژ بر خستگی عضلات بازکننده زانو متعاقب انقباض های ایزوکنیک زیر بیشینه(نشریه  علوم حرکتی و ورزش 1388) 
16-بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشکده علوم اقتصادی با تاکیدبر نقش تربیت بدنی(نشریه پژوهش در علوم ورزشی 1385)
17-زنگ تربیت بدنی مهمترین فرصت برای توسعه مهارتهای حرکتی پایه در کودکان(نشریه ورزش وارزش -1382)
18-سایه روشن های سنجش واندازه گیری در تحقیقات درمانی(نشریه ورزش وارزش  -1383)
19نقش موقعیت در تغذیه ورزشکاران (نشریه ورزش وارزش 1383)
20-تربیت بدنی پارادوکس توسعه مهارتهای حرکتی پایه ( نشریه ورزش وارزش   1383)
21-نیم نگاهی به نحوه گذراندن اوقات فراغت دبیران زن شاغل در تهران(نشریه ورزش وارزش    1383)
22-فراسوی مرز بندی فرهنگ تربیت بدنی و ورزش در مدارس(نشریه ورزش وارزش    1383)
23-تربیت بدنی ،آسیب ها وبحران آفرینی های اجتماعی بازی وکودک(نشریه ورزش وارزش    1383)
24-فعالیت های حرکتی راهبر ایجاد احساس مثبت از خود در کودکان(نشریه ورزش وارزش    1384)
25- مقایسه زمان رسیدن به پایداری در ناهنجاری پای چرخنده به داخل وخارج با تاکید بر ساختار پاواطلاعات حسی(نشریه المپیک 1389)

26ـ بررسی میزان شیوع ناهنجاریهای اسکلتی داشجویان پسر دانشگاه ... (نشریه علمی پژوهشی تحقیقات علوم پزشکی مردادماه 1389)

27ـ بررسی انواع و میزان شیوع آسیب های ورزشی ... (نشریه علمی پژوهشی تحقیقات علوم پزشکی مهرماه 1389)

28ـ میزان شیوع ناهنجاریهای اسکلتی دانشجویان و ارتباط آن با برخی از عوامل منتخب (نشریه علمی پژوهشی جهش مهرماه 1389)

29ـ بررسی وضعیت تعادل پویای دانشجویان پسر کارشناسی ارشد تربیت بدنی با استفاده از آزمون  SEBT (نشریه علمی پژوهشی، پژوهش در علوم ورزشی بهار 1389)

30ـ بررسی جایگاه فعالیتهای ورزشی در نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان ...  (نشریه علمی پژوهشی، پژوهش در علوم ورزشی تابستان 1389)

31ـ مقایسه زمان رسیدن به پایداری در ناهنجاری پای چرخیده به داخل و خارج با تاکید بر ساختار پا و اطلاعات حسی (نشریه المپیک بهار 1389)

32ـ بررسی اختلالات عضلانی اسکلتی بخش انتهایی اندام فوقانی کارگران صنعتی (نشریه پژوهشی در علوم توان بخشی مهرماه 1389)

ارائه مقاله در همایشهای علمی معتبر

1.بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت کارمندان ادارات آموزش وپرورش تهران با تاکید بر نقش تربیت بدنی(همایش اوقات فراغت وتفریحات سالم جوانان دانشگاه تربیت معلم 1380)

2.بررسی میزان ناهنجاری های اسکلتی دانش آموزان هنرستانی پسرانه فیروزکوه وارتباط آن با فعالیت های ورزشی وعادات روزانه زندگی(همایش کاربرد علوم ورزشی درسلامت جامعه دانشگاه آزاد اسلامی1383)

3.بررسی رابطه بین اندازه های آنتروپومتری اندام فوقانی با عملکرد حرکتی دانشجویان دختر دانشگاه بقیه ا..(هفتمین همایش ملی تربیت بدنی وعلوم ورزشی-دانشگاه تبریز1385)

 4.ارتباط بین دو نوع تست عملکردی ارزیابی پویا(پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی وعلوم ورزشی -دانشگاه مازندران 1386)

5.برنامه نوتوانی نوجوانان دارای شکستگی ران با تاکید بر استفاده از مکانیک درمانی(سومین همایش بین المللی تربیت بدنی وعلوم ورزشی -دانشگاه تربیت مدرس 1380)

6.بررسی رابطه عزت نفس وموفقیت ورزشی دربین ورزشکاران فوتبالیست ها وکشتی گیران(پنجمین همایش علمی تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز1382)

7.مقایسه ناهنجاری های اسکلتی بالاتنه درسه تیپ بدنی دانش آموزان پسر 15-11 ساله منطقه 1 تهران(نخستین همایش علمی تربیت بدنی وتندرستی ویژه فرهیختگان استانهای منتخب کشور وزارت آموزش وپرورش1383)

8.بررسی میزان ناهنجاری اسکلتی دانش آموزان پسر فیروزکوه وارتباط آن با فعالیتهای ورزشی وعادات روزانه زندگی(نخستین همایش علمی تربیت بدنی وتندرستی ویژه فرهیختگان استانهای منتخب کشور وزارت آموزش وپرورش 1383)

9.بررسی رابطه بین عزت نفس وموفقیت ورزشی در فوتبالیست ها وگشتی گیران(نخستین کنگره سراسری روان شناسی ایران -دانشگاه تربیت معلم 1381)

10ـ نقش ارگونومیک میز و نیمکت در حفظ ویژگیهای آنتروپومتریک دانش آموزان (همایش ورزش و سلامتی ـ گیلان )

11ـ کارکردهای ورزشی در تربیت اخلاقی ، معنوی و دینی جوانان (همایش جوان و معنویت در عصر ارتباطات مهرماه 89 سنندج)

12ـ مقایسه نیروی برش زانو در ناهنجاری پای چرخیده بداخل و خارج (همایش منطقه ای مهندسی و علوم ورزشی ایران ـ بیرجند اردیبهشت 1389)

13ـ نقش تربیت بدنی در تورسیم ورزشی (همایش منطقه ای کارکردهای تربیت بدنی اسفندماه 1389 زاهدان )

14ـ رهیافت آسیب شناسی ورزشی (همایش نقش تربیت بدنی در توسعه بهمن ماه 1389 قائم شهر )

کتابها

1.  آناتومی انسان

آناتومی انسان

2.     کمر درد

3.     آناتومی حرکتی وتوانایی ورزشی

4. کاربردتست های عضلانی در حرکت درمانی

5.     حرکت درمانی ویژه نوزادان و کودکان ضعیف

6.     آسیب شناسی ورزشی

7. اصول کاربردی فیزیوتراپی و حرکت درمانی در تربیت بدنی

8. اصول ومبانی تربیت بدنی

9-حرکات اصلاحی

2009-04-262009-04-262009-04-26
soheili@tmu.ac.ir    Tel: (+98261) 4575011-13    Fax:  (+98261) 4575012